A mà i més
A mà i més

Avís legal

Benvingut a la pàgina web de A MÀ I MÉS.
A continuació, li exposem les condicions d’ús de la pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web li atorga el rol d’usuari da la mateixa i, per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

IDENTIFICACIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que https://www.amaimes.cat/ és un domini de ELENA OLIVERA AGUILÀ, amb domicili social a la C. La Palma 1, 25002 Lleida, telèfon +34 625830610 i mail amaimes@amaimes.cat
ELENA OLIVERA AGUILÀ té NIF: 43.737.337-P i figura inscrit al registre mercantil de Lleida, Tom 1388, Foli 92, Full L-27.838, 1a. Inscripció.

NORMES D’UTILITZACIÓ
L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit d’aquesta web així com dels continguts i dels serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i d’ordre públic.
Queda prohibit realitzar, per tant, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta web o un mal funcionament de la mateixa, inclòs la introducció d’un virus o similar.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Les pàgines de la web i la informació o els elements que contenen, inclosos textos, documents, fotografies, dibuixos, que representin gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals ELENA OLIVERA AGUILÀ és titular o amb llicències llegítimes.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, inclòs qualsevol tipus de reproducció, o distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.

RESPONSABILITAT
La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereix una operació contínua i de qualitat.
De tota manera, us informem que no podem garantir l'accés continuat, i que es poden trobar amb interrupcions o parades per factors o circumstàncies fora del nostre control.
ELENA OLIVERA AGUILÀ no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
ELENA OLIVERA AGUILÀ no és responsable per qualsevol dany que pugui sorgir, entre d'altres, de:
Interferències, interrupcions, fallides, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivat per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies de telecomunicacions i xarxes

Intromissions mitjançant l'ús de programes maliciosos de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació.

Ús inadequat d’aquesta WEB.

Errors produïts per un mal funcionament del navegador o pel ús de versions no actualitzades del mateix.

L'usuari, en cas de danys causats per un ús il·lícit o inadequat d'aquesta web, poden ser reclamats per danys i prejudicis.
A més, l'usuari respondrà per danys i perjudicis, que es deriva de l'ús de "robots", "Aranyes",… o eines similars utilitzades per recollir o extreure dades o qualsevol altra acció en la seva part que imposin un càrrega per fer disminuir el funcionament de la web.

LEGISLACIÓ
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir fruit de la visita a la nostra web aconsellem que es contacti directament amb la nostra empresa a través de les dades de contacte que oferim, i exposi el cas, amb la finalitat d’arribar a un acord amistós per a les dues parts.
En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola.
La nostra empresa i l’usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyo i actuï en condició de consumidor.

Top